อัตราค่าจ้างงานถ่ายภาพ

ครึ่งวัน (เช้า) ครึ่งวัน (บ่าย/เย็น) เต็มวัน
งานรับปริญญา 2,500
5 ชั่วโมง
07.00 - 12.00
2,500
5 ชั่วโมง
13.00 - 18.00
3,000
8 ชั่วโมง
07.00 - 19.30

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ